Jesteśmy Fine Wooden Creations - Fine Wooden Creations

Wykonane ręcznie drewniane meble



Tworzymy z pasją
dla ludzi z pasją


Pragnienie tworzenia czegoś nie-wirtualnego, namacalnego, co może przynieść radość już z samego patrzenia.

Od pierwszej myśli o nowej kreacji, zarysowanego projektu wzrasta ciekawość efektu końcowego.

Kończy się tak, że nie chcemy wypuszczać go z pracowni i postawić na zawsze u siebie.

Jesteśmy Fine Wooden Creations

Ręcznie wykonane, drewniane kreacje

Doskonałość jest kluczem

Kompozycje z drewna litego, live edge, naturalnie rzeźbionego przez przyrodę z dodatkiem metalu, szkła czy żywicy pomagają osiągnąć upragniony, lecz nigdy niedościgniony ideał zrodzony z natury.

Czasem minie wiele godzin zmagań z drewnem aby na koniec dnia dopiąć celu.

Ręcznie tworzone, zbliżają się do jakości doskonałej - takie meble znajdziecie właśnie na tej stronie.

Co mówią nasi klienci

 • Beautiful table. Really unique and special. Lovely for a home.
  Lynne
 • Piękny stół. Naprawdę unikatowy i wyjątkowy. Piękny stół do domu.
  Lynne
 • Absolutely love my new coffee table - made to match my purple chesterfield!
  Lisa
 • Absolutnie kocham mój nowy stolik kawowy - zrobiony na miarę mojego fioletowego chesterfielda!
  Lisa
 • I had a terrific experience ordering, purchasing and receiving this coffee table. It was beautifully handcrafted and I couldn't be happier with the end result. I worked with the artist to figure out exactly what I was looking for and the entire process was fantastic. The table looks even better in my hands than in the photo. I still can't believe this was handcrafted and built for me! thank you so much!
  Matt
 • Miałem wspaniałe doświadczenie w kupowaniu i odbieraniu tego stolika kawowego. Był on pięknie wykonany ręcznie i nie mogłem być bardziej zadowolony z efektu końcowego. Pracowałem z artystą, aby dowiedzieć się dokładnie czego szukam i cały proces był fantastyczny. Stół wygląda jeszcze lepiej w moich rękach niż na zdjęciu. Wciąż nie mogę uwierzyć, że został on wykonany i zbudowany dla mnie ręcznie! Dziękuję bardzo!
  Matt
 • Wonderful Board, my husband and I were astonished when we received it ! It's a real piece of art !
  We are so happy to have it, it's really really original and beautiful ! :)
  Marie
 • Cudowna deska, mój mąż i ja byliśmy zdumieni, gdy ją otrzymaliśmy! To prawdziwe dzieło sztuki!
  Tak się cieszymy, że ją mamy, jest naprawdę oryginalna i piękna! :)
  Marie
 • This item was custom made and Zbigniew did an amazing job. He communicated very well throughout the process. He gave me multiple options, showed me designs, sent pictures during the development and communicated with me during shipment. The piece came out perfect. It is truly an art piece more than a table. Stunning.
  Kathryne
 • Ten stolik został wykonany na zamówienie i Zbigniew wykonał niesamowitą pracę. W trakcie całego procesu bardzo dobrze się komunikował. Dał mi wiele możliwości, pokazywał projekty, wysyłał zdjęcia w trakcie realizacji i komunikował się ze mną w trakcie wysyłki. Praca wyszła perfekcyjnie. To naprawdę bardziej dzieło sztuki niż stół. Oszałamiające.
  Kathryne
 • My bespoke table is awesome, made by an amazingly talented artist with skill and attention to detail. From the beginning, choosing the timber and then the resin colour, everything has been managed with fantastic attention, communication and professionalism including photos of all stages as the project progressed. If you are in any doubt, don’t be ...
  Susan
 • This table is beautiful and adds a lot of character to my living room. My husband took pics as well and showed all his coworkers. I will definitely be buying from Fine Wooden Creations again.
  Amanda
 • Ten stół jest piękny i dodaje wiele charakteru do mojego salonu. Mój mąż też robił zdjęcia i pokazywał wszystkim swoim współpracownikom. Na pewno będę znowu kupować od Fine Wooden Creations.
  Amanda
 • We received our bench today and it is GORGEOUS and the craftsmanship is exceptional.
  Well worth the wait. I am very happy!
  Angela
 • Otrzymaliśmy dziś naszą ławkę i jest ona PRZEPIĘKNA, a rzemiosło jest wyjątkowe.
  Warto było czekać. Jestem bardzo szczęśliwy!
  Angela
 • Finally got my table up and WOW! not disappointed.
  This is my second table and both are very impressive. Thank you
  Amanda
 • W końcu dostałem mój stolik i WOW! Nie zawiodłem się.
  To jest mój drugi stolik i oba są bardzo imponujące. Dziękuję.
  Amanda
 • Thanks for this beautiful product.
  Very well made it was a pleasure doing business with you as I'd gladly do business with you again in future :)
  Ray
 • Dzięki za ten piękny produkt.
  Bardzo dobrze, że to była przyjemność robić z tobą interesy, bo ja chętnie robiłbym z tobą interesy ponownie w przyszłości :)
  Ray